Kas yra judrusis vartotojo profilis (Roaming User Profile)?

Kiekvienas “Marijampolės kolegijos” kompiuterių tinklo naudotojas, prisijungęs prie kompiuterizuotos darbo vietos, gauna savo asmeninį profilį (1 pav.). Atkreipkite dėmesį jog visa informacija saugoma ant darbalaukio taip pat yra vartotojo profiliui priklausanti informacija (žr. 1 pav. Desktop”).

 

1 pav. Vartotojo profilio katalogai.

Visa kita informacija, kuri nėra saugoma profilio kataloguose išsiregistravimo iš darbo vietos metu lieka lokalioje darbo vietoje. Kaip vykdomas išsiregistravimas iš darbo vietos pavaizduota 2 paveiksle.

 

2 pav. Vartotojo išsiregistravimas.

Šis profilis yra sukuriamas pirmą kartą prisijungus prie bet kurios darbo vietos. Judrusis profilis ypatingas tuo, kad po kiekvieno atsijungimo (Sign out) visa judriojo profilio informacija yra perkeliama į centrinį serverį. Vėliau savo vartotojo vardu prisijungus prie kitos kompiuterizuotos darbo vietos judriojo profilio informacija perkeliama į tą kompiuterį (3 pav.). Negalima vienu metu naudotis tuo pačiu profiliu dvejose darbo vietose. Prieš pereinant į kitą darbo vietą būtina išsiregistruoti iš esamos darbo vietos.

 

3 pav. Judriojo vartotojo profilio perkėlimo procesas.

 

Informacija dokumente